Βιβλιοδεσίες σπιράλ
 
Αναλαμβάνουμε βιβλιοδεσία απλού και διπλού σπιράλ, wire-o, για κάθε είδους εργασία όπως :
 
  • Ημερολόγια τοίχου και επιτραπέζια
  • Έντυπο υλικό
  • Τετράδια
  • Διαφημιστικοί Κατάλογοι
  • Μπλοκ
  • Διαφημιστικά Τετράδια Φροντιστηρίων